Materiały budowlane - zwrot VAT TYLKO za zakupy zrealizowane do końca września

 

Rok 2018 jest ostatnim rokiem trwania programu Mieszkanie dla Młodych. Co to oznacza?

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane dotyczy faktur wystawionych osobom fizycznym (inwestorom) najpóźniej do końca września 2018 roku. Faktury muszą być wystawione po dacie uzyskania pozwolenia na budowę lub stosownego zgłoszenia. Wnioski można składać do końca roku. 

Kto może skorzystać z tej ulgi? Jakie materiały są objęte zwrotem podatku? Ile można "odzyskać"? W jakim czasie? Wyjaśniamy.

MDM kojarzy się głównie z kupnem mieszkania, jednak nie tylko kupujący mieszkanie, ale także budujący dom może wnioskować o zwrot.
Na mocy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi muszą zostać spełnione następujące warunki:   

  • otrzymanie pozwolenia na planowane prace budowlane zostało wydane nie wcześniej niż 1.01.2014 r.  albo dokonano odpowiedniego zgłoszenia dotyczącego budowy,
  • uzyskanie zgody na prowadzenie inwestycji przed ukończeniem 36 roku życia inwestora – w przypadku małżeństw limitu tego nie może przekraczać przynajmniej jeden ze współmałżonków. Limit wiekowy jest zniesiony dla osób wychowujących co najmniej trójkę dzieci,
  • zakupione materiały budowlane były przeznaczone na: budowę domu jednorodzinnego, rozbudowę lub nadbudowę budynku oczywiście na cele mieszkalne lub przebudowę budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia na takie, w którym będzie można mieszkać,
  • powierzchnia w m2 nie przekracza limitów programu MDM (mieszkanie 75 m2 a dom 100 m2 – i tutaj także przywilej dla osób wychowujących co najmniej trójkę dzieci. Nieruchomość- zarówno mieszkanie jak i dom może być większa o 10 m2,
  • inwestor jak i współmałżonek nie jest i nie był właścicielem innej nieruchomości niż tej, która została wybudowana za pomocą materiałów, za które przysługuje zwrot. Warunek ten nie obowiązuje, jeśli osoba wychowuje przynajmniej trójkę dzieci,
  • nie przysługuje i nie przysługiwało inwestorowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (dla małżeństwa ten warunek dotyczy obu współmałżonków) – nie dotyczy osób wychowujących co najmniej trójkę dzieci.

Ważny zapis w ustawie, to także warunek: Wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Warunki już są znane, a jakie materiały są objęte zwrotem? Jest ich bardzo dużo, np. cegły, dachówki, materiały z gliny, drewno, wyroby sanitarne ceramiczne, wyroby sanitarne: umywalki, zlewy, wanny, cement, wapno, gips, kleje, wyroby z betonu, wełna mineralna, drzwi, okna, kotły grzewcze i wiele, wiele innych.

Szczegółowy opis jakie materiały podlegają zwrotowi VAT znajdziecie w poniższym linku : http://dziennikurzedowy.mir.gov.pl/media/1409/DziennikUrzedowyMIR_poz6_2013.pdf

Ile można odzyskać? Maksymalny zwrot dla wniosków składanych w III kwartale 2018 r. wynosi 35 272,82 zł.. Aby obliczyć kwotę do zwrotu należy zsumować z faktur VAT i pomnożyć razy 0,6522. Urząd Skarbowy ma czas 4 miesięcy na wypłatę środków jeśli złożony wniosek nie zawiera błędów, wątpliwości. Co ważne, zwrot jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, co oznacza, że nie musimy uwzględniać go w rozliczeniu rocznym.

 Więcej szczegółów a także informacje,  gdzie złożyć wniosek, jakie dane powinien zawierać i co do niego dołączyć w http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1865/1  (Rozdział 4; art. 20 - 26)