Mój wykonawca dał mi listę niezbędnych materiałów. Co z nią zrobić?

To super!

Możesz ten załacznik dodać bezpośrednio do wiadomości wysyłanej do wyceny.

UWAGA!
Jeśli jednak zestawienie jest szerokie i zawiera w sobie materiały z różnych etapów budowy, należy je podzielić tematycznie tak, aby materiały które powinny być kierowane do hurtowni budowlanych trafiły własnie do nich a np. materiały do instalacji elektrycznych do hurtowni elektrycznych.

Dzięki temu unikniesz sytuacji odpowiedzi z częściową wyceną.